Visit Jølster ble stifta i 2021 etter å ha vært Jølster365 i 9 år. Våre to hovud formål er som følgande:

1. Å samle alle næringsdrivande innan reiseliv og service i Jølster, og samordne marknadsføring for å søke å auke verdiskapinga i næringane 

2. Å fremje eit godt samarbeid mellom medlemane, styresmakter og andre viktige samarbeidspartar innan reiseliv og service 

Medlemer

Ynkjer du å bli med i felleskapet ta kontakt med ein av personane under.

Leif Arne Åsen, Styreleiar

Tore Karlsen, nestleiar

Marit Flatjord, regnskapsførar